Gambar Nama
DEKAN7
FELO AKADEMIK2
GREEN MANAGER/PENGURUS LESTARI6
KETUA JABATAN1
KETUA JK P&I (PENJANAAN PENDAPATAN)2
KETUA MAKMAL8
KETUA PANEL (BIDANG)7
KETUA RESEARCH GROUP79
NAIB PENGERUSI SEKOLAH25
PENGARAH101
PENGARAH HICOE4
PENGARAH INSTITUT6
PENGARAH PUSAT PENILAIAN APEL1
PENGERUSI5
PENGERUSI PENYELIDIKAN BERSEKUTU5
PENGERUSI SEKOLAH10
PENGETUA KOLEJ12
PENGURUS10
PENGURUS AKADEMIK1
PENGURUS AKADEMIK (PASCA SISWAZAH)1
PENGURUS AKADEMIK PROGRAM LUAR6
PENGURUS AKADEMIK SEKOLAH5
PENGURUS ALUMNI12
PENGURUS BUSINESS DEVELOPMENT2
PENGURUS FASILITI3
PENGURUS IT SEKOLAH4
PENGURUS KUALITI7
PENGURUS MAKMAL1
PENGURUS MAKMAL (SEKOLAH)6
PENGURUS OSHE1
PENGURUS PEMASARAN10
PENGURUS PROJEK KHAS1
PENGURUS TENAGA2
PENGURUS UTM SPACE1
PENOLONG DEKAN14
PENOLONG PENGARAH1
PENOLONG PENYELARAS AKADEMIK7
PENYELARAS AKADEMIK5
PENYELARAS AKADEMIK MAKMAL54
PENYELARAS BIDANG16
PENYELARAS FIRST YEAR EXPERIENCE (FYE)/ PENYELARAS HTGYE 1
PENYELARAS HAL EHWAL KORPORAT2
PENYELARAS HUBUNGAN LUAR, INDUSTRI DAN GLOBAL5
PENYELARAS IT JABATAN3
PENYELARAS KOMUNITI2
PENYELARAS KUALITI5
PENYELARAS LI4
PENYELARAS MAKMAL36
PENYELARAS MAKMAL (TAHUN 1/2/3/4)1
PENYELARAS OSHE5
PENYELARAS PEMBANGUNAN PELAJAR/ PENASIHAT PERSATUAN PELAJAR20
PENYELARAS PENYELIDIKAN19
PENYELARAS PROGRAM128
PENYELARAS PROJEK SARJANA/SARJANA MUDA7
PENYELARAS SERVICE LEARNING 4
PENYELIDIK EKSEKUTIF1
PRO-NAIB CANSELOR (ANTARABANGSA)1
PRO-NAIB CANSELOR (KAMPUS UTM KUALA LUMPUR)1
PRO-NAIB CANSELOR (STRATEGI)1
TIMBALAN DEKAN16
TIMBALAN NAIB CANSELOR3
TIMBALAN PENGARAH29
TIMBALAN PENGARAH (INSTITUT/COE/RC)32
TIMBALAN PENGARAH (OPERASI & FASILITI)1
TIMBALAN PENGARAH (STRATEGI & KUALITI)8
TIMBALAN PENGERUSI5
This application was developed and maintained by Office of Corporate Affairs. All data are live from HR database. Please consult your PSM to update any details.
金沙js1996