金沙js1996-欢迎莅临金沙js1996

Anugerah Kualiti Perkhidmatan (AKP)

Latar Belakang
Anugerah Kualiti Perkhidmatan (AKP)  telah diperkenalkan sejak tahun 2010. Anugerah ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada PTJ yang telah menjalankan inisiatif berfokuskan kualiti dan menunjukkan impak yang signifikan kepada pelanggan.

Objektif AKP

  • Memperkasa budaya kerja cemerlang di setiap fakulti dan bahagian UTM
  • Menghayati amalan terbaik dan strategi pengurusan cemerlang
  • Memberi manfaat kepada fakulti dan bahagian melalui tahap kecemerlangan masing-masing dan melaksanakan penambahbaikan berterusan
  • Menggalak persaingan sihat antara fakulti dan bahagian untuk kecemerlangan organisasi
  • Memberi pengiktirafan secara formal kepada fakulti dan bahagian yang menunjukkan inisiatif dan pencapaian cemerlang dalam semua aspek pengurusan bertunjangkan kepimpinan yang unggul.


Penyertaan

  1. Semua PTJ / Bahagian yang mempunyai minimum 50 staf DIWAJIBKAN untuk menyertai penilaian Anugerah Kualiti Perkhidmatan.;
  2. PTJ yang mempunyai kurang 50 staf DIGALAKKAN menyertai penilaian Anugerah Kualiti Perkhidmatan.
  3. Penyertaan PTJ/Bahagian yang mempunyai kurang 50 staf TURUT DIWAJIBKAN untuk menyertai penilaian Anugerah Kualiti Perkhidmatan secara kerjasama PTJ Induk @ secara bersendirian.

Proses Penilaian

  1. Konvensyen ( Semua PTJ perlu membuat pembentangan)
  2. Audit Tapak ( PTJ yang disenarai Pendek)

Keterangan Lanjut Klik Di Sini

 

Garis Panduan AKP [Download]

Borang Penyertaan AKP 

Agihan Markah AKP 

 

Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan kepada:

Urus Setia Anugerah Kualiti Perkhidmatan (AKP)
Pusat Kualiti dan Pengurusan Risiko (QRiM)
Aras 3, Dewan Sultan Iskandar
Universiti Teknologi Malaysia
Johor Bahru

No. Telefon : 07-5530521/Faks : 07-5530776
H/p: 013-7202594- Syazli / 012-6170065-Suzi
email: suziliyana@utm.my/ msyazli@utm.my/ qrim@utm.my

金沙js1996